Kadeti

1

Toni Novak

Toni Novak

2004

Matej Dobrić

Matej Dobrić

2004

Tomislav Stipanović

Tomislav Stipanović

Gabrijel Bošnjak

Gabrijel Bošnjak

Marko Bogadi

Marko Bogadi

Matija Mustač

Matija Mustač

Dorijan Eminović

Dorijan Eminović

Martin Turčić

Martin Turčić

Luka Šušković

Luka Šušković

Dino Barbalić

Dino Barbalić

Ivan Ožbolt

Ivan Ožbolt

Lucas Srdinić

Lucas Srdinić

Roberto Rašić

Roberto Rašić

Luka Orešić

Luka Orešić

Dario Frančešević

Dario Frančešević

Matej Budim

Matej Budim

VIJESTI

Nogometni Klub Concordia