Nogometni Klub Concordia

Nogometni Klub Concordia

1. ZNL JUNIORI 20/21
Nogometni klub Odra
03.09.2020. 17:30
1 : 4
Nogometni klub Nur
Nogometni klub HAŠK 1903
06.09.2020. 12:00
2 : 1
Nogometni klub Šparta Zagreb
Nogometni klub Polet Sveta Klara
16.09.2020. 17:00
1 : 2
Nogometni klub Ivanja Reka
Nogometni klub Concordia
17.09.2020. 17:00
2 : 2
Nogometni klub Devetka
Nogometni klub Studentski grad
24.09.2020. 20:00
1 : 2
Nogometni klub Prigorje Markuševec
Nogometni klub Šparta Zagreb
12.09.2020. 15:30
1 : 0
Nogometni klub Kašina
Nogometni klub Nur
12.09.2020. 17:00
4 : 0
Nogometni klub Polet Sveta Klara
Nogometni klub Devetka
13.09.2020. 11:00
-- : --
Nogometni klub Ivanja Reka
Nogometni klub Concordia
13.09.2020. 17:00
3 : 0
Nogometni klub Prigorje Markuševec
Nogometni klub Studentski grad
08.10.2020. 20:00
1 : 1
Nogometni klub HAŠK 1903
Nogometni klub HAŠK 1903
19.09.2020. 12:00
1 : 3
Nogometni klub Concordia
Nogometni klub Ivanja Reka
19.09.2020. 15:00
1 : 6
Nogometni klub Nur
Nogometni klub Kašina
19.09.2020. 17:00
2 : 0
Nogometni klub Studentski grad
Nogometni klub Prigorje Markuševec
19.09.2020. 17:00
4 : 2
Nogometni klub Devetka
Nogometni klub Odra
24.09.2020. 20:30
3 : 1
Nogometni klub Šparta Zagreb
Nogometni klub Devetka
26.09.2020. 16:00
3 : 2
Nogometni klub Nur
Nogometni klub Concordia
26.09.2020. 16:30
5 : 3
Nogometni klub Kašina
Nogometni klub Studentski grad
26.09.2020. 16:30
2 : 0
Nogometni klub Odra
Nogometni klub Šparta Zagreb
26.09.2020. 17:00
4 : 0
Nogometni klub Polet Sveta Klara
Nogometni klub Prigorje Markuševec
27.09.2020. 16:00
1 : 0
Nogometni klub HAŠK 1903
Nogometni klub Odra
03.10.2020. 15:00
1 : 7
Nogometni klub Concordia
Nogometni klub Kašina
03.10.2020. 16:00
0 : 3
Nogometni klub Prigorje Markuševec
Nogometni klub Polet Sveta Klara
04.10.2020. 16:00
0 : 3
Nogometni klub Studentski grad
Nogometni klub HAŠK 1903
04.10.2020. 16:00
1 : 3
Nogometni klub Devetka
Nogometni klub Ivanja Reka
03.06.2021. 17:00
0 : 5
Nogometni klub Šparta Zagreb
Nogometni klub Šparta Zagreb
10.10.2020. 14:00
1 : 4
Nogometni klub Nur
Nogometni klub Prigorje Markuševec
10.10.2020. 19:00
5 : 1
Nogometni klub Odra
Nogometni klub Concordia
11.10.2020. 13:00
5 : 0
Nogometni klub Polet Sveta Klara
Nogometni klub HAŠK 1903
21.11.2020. 12:00
1 : 2
Nogometni klub Kašina
Nogometni klub Studentski grad
22.11.2020. 11:30
8 : 1
Nogometni klub Ivanja Reka
Nogometni klub Kašina
17.10.2020. 15:30
0 : 7
Nogometni klub Devetka
Nogometni klub Odra
18.10.2020. 13:00
5 : 0
Nogometni klub HAŠK 1903
Nogometni klub Polet Sveta Klara
18.10.2020. 15:00
0 : 2
Nogometni klub Prigorje Markuševec
Nogometni klub Ivanja Reka
18.10.2020. 15:30
3 : 3
Nogometni klub Concordia
Nogometni klub Nur
18.11.2020. 14:00
5 : 0
Nogometni klub Studentski grad
Nogometni klub Devetka
24.10.2020. 13:00
3 : 0
Nogometni klub Šparta Zagreb
Nogometni klub HAŠK 1903
24.10.2020. 14:00
5 : 1
Nogometni klub Polet Sveta Klara
Nogometni klub Kašina
24.10.2020. 15:30
4 : 2
Nogometni klub Odra
Nogometni klub Concordia
25.10.2020. 14:00
0 : 8
Nogometni klub Nur
Nogometni klub Prigorje Markuševec
25.10.2020. 15:00
4 : 0
Nogometni klub Ivanja Reka
Nogometni klub Odra
29.10.2020. 20:30
0 : 4
Nogometni klub Devetka
Nogometni klub Šparta Zagreb
31.10.2020. 16:00
2 : 1
Nogometni klub Studentski grad
Nogometni klub Polet Sveta Klara
02.11.2020. 19:30
0 : 5
Nogometni klub Kašina
Nogometni klub Ivanja Reka
03.11.2020. 15:00
2 : 3
Nogometni klub HAŠK 1903
Nogometni klub Nur
05.06.2021. 10:00
3 : 2
Nogometni klub Prigorje Markuševec
Nogometni klub Devetka
07.11.2020. 13:30
1 : 2
Nogometni klub Studentski grad
Nogometni klub Concordia
07.11.2020. 14:00
1 : 3
Nogometni klub Šparta Zagreb
Nogometni klub HAŠK 1903
07.11.2020. 14:30
1 : 1
Nogometni klub Nur
Nogometni klub Odra
08.11.2020. 14:00
4 : 0
Nogometni klub Polet Sveta Klara
Nogometni klub Kašina
09.11.2020. 19:30
16 : 1
Nogometni klub Ivanja Reka
Nogometni klub Studentski grad
15.11.2020. 10:00
4 : 0
Nogometni klub Concordia
Nogometni klub Polet Sveta Klara
15.11.2020. 14:00
0 : 11
Nogometni klub Devetka
Nogometni klub Ivanja Reka
18.11.2020. 12:00
0 : 6
Nogometni klub Odra
Nogometni klub Šparta Zagreb
18.11.2020. 18:00
4 : 7
Nogometni klub Prigorje Markuševec
Nogometni klub Nur
31.03.2021. 20:30
5 : 3
Nogometni klub Kašina
Nogometni klub Prigorje Markuševec
20.03.2021. 15:30
2 : 1
Nogometni klub Studentski grad
Nogometni klub Devetka
20.03.2021. 15:30
7 : 0
Nogometni klub Concordia
Nogometni klub Šparta Zagreb
20.03.2021. 17:30
1 : 3
Nogometni klub HAŠK 1903
Nogometni klub Ivanja Reka
21.03.2021. 15:30
2 : 0
Nogometni klub Polet Sveta Klara
Nogometni klub Nur
14.04.2021. 20:30
13 : 1
Nogometni klub Odra
Nogometni klub Kašina
27.03.2021. 16:00
1 : 3
Nogometni klub Šparta Zagreb
Nogometni klub Prigorje Markuševec
27.03.2021. 16:00
3 : 2
Nogometni klub Concordia
Nogometni klub HAŠK 1903
28.03.2021. 12:00
3 : 1
Nogometni klub Studentski grad
Nogometni klub Ivanja Reka
28.03.2021. 15:30
1 : 4
Nogometni klub Devetka
Nogometni klub Polet Sveta Klara
28.03.2021. 16:00
1 : 4
Nogometni klub Nur
Nogometni klub Šparta Zagreb
07.04.2021. 16:00
9 : 2
Nogometni klub Odra
Nogometni klub Devetka
07.04.2021. 16:45
1 : 2
Nogometni klub Prigorje Markuševec
Nogometni klub Studentski grad
07.04.2021. 17:00
3 : 0
Nogometni klub Kašina
Nogometni klub Concordia
08.04.2021. 16:00
2 : 3
Nogometni klub HAŠK 1903
Nogometni klub Nur
21.04.2021. 20:30
6 : 1
Nogometni klub Ivanja Reka
Nogometni klub Nur
10.04.2021. 15:00
4 : 2
Nogometni klub Devetka
Nogometni klub Odra
10.04.2021. 16:00
1 : 6
Nogometni klub Studentski grad
Nogometni klub Polet Sveta Klara
10.04.2021. 17:00
1 : 9
Nogometni klub Šparta Zagreb
Nogometni klub HAŠK 1903
10.04.2021. 17:00
1 : 2
Nogometni klub Prigorje Markuševec
Nogometni klub Kašina
10.04.2021. 17:00
6 : 2
Nogometni klub Concordia
Nogometni klub Concordia
17.04.2021. 16:00
2 : 6
Nogometni klub Odra
Nogometni klub Devetka
17.04.2021. 16:45
2 : 0
Nogometni klub HAŠK 1903
Nogometni klub Prigorje Markuševec
17.04.2021. 17:00
3 : 1
Nogometni klub Kašina
Nogometni klub Šparta Zagreb
18.04.2021. 19:00
7 : 2
Nogometni klub Ivanja Reka
Nogometni klub Studentski grad
03.06.2021. 18:00
4 : 0
Nogometni klub Polet Sveta Klara
Nogometni klub Nur
24.04.2021. 10:00
3 : 0
Nogometni klub Šparta Zagreb
Nogometni klub Ivanja Reka
25.04.2021. 17:00
0 : 3
Nogometni klub Studentski grad
Nogometni klub Kašina
25.04.2021. 17:00
0 : 3
Nogometni klub HAŠK 1903
Nogometni klub Odra
26.04.2021. 20:30
3 : 5
Nogometni klub Prigorje Markuševec
Nogometni klub Polet Sveta Klara
10.06.2021. 18:00
7 : 0
Nogometni klub Concordia
Nogometni klub Concordia
01.05.2021. 14:00
4 : 1
Nogometni klub Ivanja Reka
Nogometni klub Devetka
01.05.2021. 16:45
5 : 0
Nogometni klub Kašina
Nogometni klub Studentski grad
02.05.2021. 13:00
1 : 5
Nogometni klub Nur
Nogometni klub HAŠK 1903
04.05.2021. 18:00
11 : 0
Nogometni klub Odra
Nogometni klub Prigorje Markuševec
01.06.2021. 19:00
2 : 0
Nogometni klub Polet Sveta Klara
Nogometni klub Šparta Zagreb
08.05.2021. 17:00
0 : 4
Nogometni klub Devetka
Nogometni klub Polet Sveta Klara
09.05.2021. 15:30
0 : 8
Nogometni klub HAŠK 1903
Nogometni klub Odra
10.05.2021. 20:30
2 : 1
Nogometni klub Kašina
Nogometni klub Ivanja Reka
13.05.2021. 18:00
1 : 2
Nogometni klub Prigorje Markuševec
Nogometni klub Nur
15.06.2021. 19:00
-- : --
Nogometni klub Concordia
Nogometni klub HAŠK 1903
15.05.2021. 13:00
7 : 0
Nogometni klub Ivanja Reka
Nogometni klub Kašina
15.05.2021. 17:00
2 : 1
Nogometni klub Polet Sveta Klara
Nogometni klub Studentski grad
15.05.2021. 18:00
2 : 0
Nogometni klub Šparta Zagreb
Nogometni klub Prigorje Markuševec
26.05.2021. 18:30
2 : 2
Nogometni klub Nur
Nogometni klub Devetka
04.06.2021. 20:30
9 : 0
Nogometni klub Odra
Nogometni klub Polet Sveta Klara
20.05.2021. 16:00
2 : 3
Nogometni klub Odra
Nogometni klub Studentski grad
22.05.2021. 18:00
1 : 2
Nogometni klub Devetka
Nogometni klub Ivanja Reka
23.05.2021. 16:00
1 : 4
Nogometni klub Kašina
Nogometni klub Šparta Zagreb
07.06.2021. 20:00
4 : 2
Nogometni klub Concordia
Nogometni klub Nur
18.06.2021. 10:00
5 : 1
Nogometni klub HAŠK 1903
Nogometni klub Kašina
29.05.2021. 17:00
2 : 5
Nogometni klub Nur
Nogometni klub Devetka
30.05.2021. 13:00
11 : 1
Nogometni klub Polet Sveta Klara
Nogometni klub Concordia
30.05.2021. 17:00
3 : 5
Nogometni klub Studentski grad
Nogometni klub Odra
31.05.2021. 20:30
7 : 1
Nogometni klub Ivanja Reka
Nogometni klub Prigorje Markuševec
10.06.2021. 18:30
1 : 2
Nogometni klub Šparta Zagreb
Poredak
# Ime kluba U +/- B
1. 9 12 20
2. 8 17 19
3. 8 13 17
4. 8 7 15
5. 8 4 14
6. 8 1 13
7. 9 0 12
8. 8 1 11
9. 8 -14 10
10. 9 1 9
11. 9 -2 9
12. 9 -14 9
13. 8 -6 8
14. 8 -10 6
15. 9 -10 5
# Ime kluba U +/- B
1. 6 33 18
2. 4 15 10
3. 5 1 10
4. 5 9 7
5. 3 9 6
6. 4 -6 4
7. 4 -15 3
8. 4 -19 0
9. 5 -27 0
# Ime kluba U +/- B
1. 6 25 15
2. 6 6 15
3. 6 13 14
4. 6 1 13
5. 5 30 12
6. 6 9 9
7. 6 -10 7
8. 5 -2 6
9. 5 -7 3
10. 4 -13 0
11. 4 -22 0
12. 5 -30 0
# Ime kluba U +/- B
1. 6 28 18
2. 6 26 16
3. 5 15 15
4. 6 5 10
5. 6 -1 10
6. 6 -3 9
7. 6 4 7
8. 5 -5 6
9. 5 -1 4
10. 5 -5 3
11. 6 -30 1
12. 6 -33 0
# Ime kluba U +/- B
1. 5 29 15
2. 5 28 15
3. 4 10 10
4. 6 4 9
5. 4 6 6
6. 3 -2 4
7. 5 -7 3
8. 4 -7 3
9. 5 -31 3
10. 5 -30 0
# Ime kluba U +/- B
1. 6 45 18
2. 6 22 13
3. 6 12 10
4. 5 9 10
5. 6 3 10
6. 6 -9 9
7. 5 7 7
8. 6 -22 7
9. 5 2 6
10. 6 -12 6
11. 6 -32 3
12. 5 -25 0
# Ime kluba U +/- B
1. 6 25 16
2. 6 31 15
3. 6 18 11
4. 6 16 11
5. 5 16 10
6. 4 4 7
7. 5 4 7
8. 5 -10 4
9. 6 -22 4
10. 5 -13 3
11. 4 -32 0
12. 4 -37 0

PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA